SURFAKTANTI

Tenzidi ili surfaktanti su površinske aktivne materije koje se primenjuju kao sredstva za čišćenje, a takođe i u tekstilnoj industriji kao sredstva za kvašenje, emulgaciju i omekšavanje. Oni snižavaju površinski napon vode u odnosu na vazduh ili u odnosu na graničnu površinu sa drugim supstancama.
Prema poreklu delimo ih na prirodne i sintetičke.
Priroda se u velikoj meri oslanja na hemiju surfaktanata kojih u živom svetu ima u izobilju. U biološkim sistemima prirodne površinski aktivne materije koriste se na veoma sličan način kao i hemijski surfaktanti u tehnološkim sistemima: kao solubilizatori, emulgatori, disperzna sredstva, itd. Grupi prirodnih surfaktanata pripadaju i takozvani sapuni, prvi priznati surfaktanti koji su i danas u širokoj upotrebi.
Upotreba sapuna seže daleko u prošlost, još u vreme Egipćana, kada su se kombinovanjem životinjskih masti i biljnih ulja sa alkalnim solima pravili proizvodi nalik sapunima i upotrebljavali se za lečenje kožnih bolesti, kao i za pranje. Sapuni su bili jedini prirodni izvor deterdženata iz sedmog pa sve do početka dvadesetog veka, sa postepenim porastom različitih vrsta kao što su šamponi, sredstva za kupanje i pranje. Sa početkom Prvog svetskog rata, kao odgovor na nedostatak masti i ulja iz prirodnih izvora, u Nemačkoj je proizveden prvi sintetički deterdžent.
Danas, sintetičke površinski aktivne materije bitne su komponente mnogih industrijskih procesa i formulacija.
Sintetički surfaktanti imaju mnoge prednosti, kao što su laka dostupnost, niska cena, široka oblast primene, dok su prednosti prirodnih surfaktanta ekološki aspekti i povećana svest za očuvanje životne sredine.
Prema jonskoj prirodi delimo ih na nejonske i jonske koji mogu biti anjonski, katjonski i amfoterni.

Sve potrebne surfaktante za proizvodnju kućne hemije, industrijske hemije i autokozmetike kao i za mnoga druga sredstva namenjena za čišćenje, pranje i održavanje površina možete pronaći u našem asortimanu robe.
Spisak surfaktanata na našem lageru možete preuzeti u dole izdvojenom linku ili u izborniku proizvodi. Za ostale surfaktante koji se ne nalaze na našem lageru možete ih preko nas poručiti od kompanije KAO Chemicals i stići će u najkraćem mogućem roku.